مهندسی توکن

بدون ديدگاه
   • مهندسی توکن و TOKENIZATION
   • مبانی ICO و ITO
   • مبانی پیمان های پولی
   • مبانی قراردادهای هوشمند
   • معماری DAPPS‎

   شناخت ظرفیت های مهندسی مالی مبتنی بر توکن در اقتصاد کلان و خرد بویژه در مدیریت دارایی های شرکتی، شهری و صنفی.

   مخاطب: دانشجویان اقتصاد، مدیریت مالی، بانک و بورس و مدیران ارشد

   دانشجویان و دانش آموخته های مهندسی و علوم پایه وعلاقه مندان به مهندسی دارای به شیوه های نوین

Admin bar avatar

شبکه فن آفرینی آفرینش

شبکه فن آفرینی آفرینش شرکتی است با بیش از 15 سال تجربه مدیران فعال خود در عرصه های ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه پروژه های مدیریتی و فناوری اطلاعات. شرکت آفرینش به دنبال تجربیات ارزشمند خود در ارائه موفقیت آمیز خدمات مشاوره مدیریت و راه اندازی مشاغل، هر نوع فرصتی را برای خلق ارزش جدید برای مشتریان از طریق یادگیری غنیمت می شمارد.